Electrònica digital
Realització de funcions lògiques amb portes NAND i NOR
 
 

Sovint es realitzen les funcions lògiques utilitzant només un tipus de porta lògica (NAND o NOR). Això permet aprofitar al màxim els CI.

Les portes lògiques NAND i NOR es consideren universals, ja que es pot fer el disseny d'un circuit lògic només utilitzant aquestes portes.

 

Objectius

   • Interpretar esquemes funcionals i electrònics que incorporin només funcions lògiques NAND i NOR.

   • Determinar l'esquema elèctric equivalent que configura un sistema digital.

Continguts

   • Realització de funcions lògiques amb portes NAND.

   • Realització de funcions lògiques amb portes NOR.

   • Exemples.