Electrònica digital
Electrònica digital  
 

CI digitals comercials

En electrònica s'utilitzen portes lògiques encapsulades en circuits integrats (CI).

Les dues tècniques bàsiques de fabricació d'aquests circuits integrats son la TTL i la CMOS, encara que cadascuna d'aquestes tecnologies contempla diferents possibilitats que defineixen les característiques elèctriques finals del circuit.

Objectius

   • Interpretar les característiques tècniques més significatives dels components utilitzats en aplicacions d'electrònica digital incorporades en els catàlegs tècnics i comercials.
     

   • Mesurar amb instruments i elements auxiliars adequats a cada magnitud, segons procediments establerts d'operació i seguretat.
     

   • Contrastar estats lògics calculats en un sistema digital combinacional o seqüencial amb mesures realitzades.

Continguts

   • Famílies lògiques

   • Designació dels CI

   • Tecnologia TTL

   • CI digitals comercials