ELECTRÒNICA DIGITAL
ELECTRÒNICA DIGITAL 

Mòdul 1: Introducció als sistemes digitals

Mòdul 2: Àlgebra de Boole

Mòdul 3: Funcions lògiques bàsiques

Mòdul 4: Funcions lògiques

Mòdul 5: Funcions canòniques

Mòdul 6: Simplificació de funcions lògiques

Mòdul 7: Realització de funcions lògiques amb portes NAND i NOR

Mòdul 8: Circuits integrats comercials