Funcionament d
Funcionament d'una web
 

Quan una persona accedeix a una pàgina web, estableix una comunicació HTTP o HTTPS a través d'Internet amb un seguit d'ordinadors en el que anomenarem comunicació client-servidor. 

Anomenem client a l'ordinador que inicia la comunicació (el de la persona que vol accedir a una pàgina web) mentre que el servidor serà l'ordinador remot que atén aquesta petició i la respon.

L'ordinador client utilitza un seguit de protocols diferents per poder comunicar-se amb els servidors que participaran en la comunicació, servidors que al seu torn utilitzessin protocols semblants per comunicar-se amb el client o amb altres servidors.

Comunicació client-servidor


Alguns dels servidors que freqüentment participen quan accedim a una pàgina web són:

1. Els servidors HTTP 

2. HTTP del servidor 

3. Els servidors DNS 

4. Servidors proxy.

5Bases de dades del servidor...

Aquests conceptes, que explicarem més endavant, és important que ens quedin molt clars per entendre millor certs aspectes de la programació de pàgines web i sobretot per saber perquè funcionen o perquè no funcionen les coses que fem a la nostra web.