L
L'ordinador client

 

Qualsevol ordinador capaç de comunicar-se a través d'Internet i que complica un seguit de requisits molt senzills pot ser client en una comunicació client-servidor per descarregar un document web. 

El primer que ha de complir l'ordinador és que ha d'estar connectat a Internet i ha de tenir uns requisits mínims de configuració de xarxa i de navegació que detallarem a continuació.
 

Taula de contingut

 

 

Configuració de xarxa

Perquè un ordinador pugui accedir a Internet, ha de tenir una configuració a la xarxa, tant a una xarxa local (veure esquema) com a Internet directament, sigui com sigui, aquest ordinador, haurà d'enviar tots els paquets de dades que vulgui enviar a Internet a través d'un encaminador (router) que s'encarregarà de fer-los arribar al seu destí a través d'altres routers. 

Perquè això funcioni, l'ordinador ha de tenir una adreça IP (en el pròxim capítol ja aprofundirem més sobre aquest tema) i ha de conèixer l'adreça IP del router (que anomenem 'Passarel·la per defecte' o 'default gateway')

Configuració d'una xarxa local


A banda, el client, ha de tenir un servidor de DNS principal per poder convertir noms de domini (com www.elsapunts.cat) en adreces IP per poder arribar fins als dominis (veurem aquest procés amb més detall en propers articles del curs).

 

 
 

Configuració de navegació

Per descarregar i veure pàgines web, l'ordinador client ha de tenir instal·lat un programari de navegació web ( HTTP, HTTPS...) com pot ser:

1. Internet Explorer 
2. 
Mozilla Firefox 
3.
 Opera 
4.
 Konkeror ...

 

El navegador, és l'encarregat de rebre la pàgina web i mostrar-la al usuari, també, executa codi com pot ser JavaScript, VBScript, binaris com Flash, Active-X ... És possible que aquest navegador hagi d'estar configurat per utilitzar un servidor intermediari (més endavant explicarem el que és, com funciona, com configurar