La resolució del nom de domini
La resolució del nom de domini
 

Abans de començar la comunicació amb el servidor, cal conèixer l'adreça d'Internet (adreça IP) d'aquest servidor, per conèixer-la, haurem transformar la direcció de nom de domini introduïda per l'usuari (per exemple www.elsapunts.cat) a una adreça IP (per exemple 213.223.12.87) mitjançant el protocol DNS.

Taula de contingut

 

 

 

La consulta del nom de domini

Per traduir el nom de domini a una adreça IP (el que es coneix com resoldre el nom de domini o resolució DNS) el nostre ordinador haurà de conèixer l'adreça IP d'un servidor DNS, aquesta dada ens ho donarà el nostre proveïdor d'accés a Internet i es ho indicarem al nostre ordinador a la configuració de xarxa 

Coneixent el servidor de DNS, el nostre ordinador iniciarà una comunicació amb ell en la qual li preguntarà com és la ip del nom de domini que es vol resoldre. El servidor consultarà una base de dades interna per veure si sap que IP correspon amb aquest nom de domini, en el cas de no trobar el nom preguntat a la base de dades, preguntarà a un altre servidor DNS que realitzarà els mateixos passos fins que algun sàpiga contestar les dades.El que sap la IP, es l'enviarà al primer dels servidors i aquest ens enviarà la resposta i es guardarà durant un temps el resultat per si l'hi tornem a preguntar.

 

 

 

Exemple de consulta

Coneixent el protocol DNS vegem una consulta d'un registre de direcció i la seva resposta:

000 > www.elsapunts.cat EN UN
001 <www.elsapunts.cat. 39.332 EN UN 62149130140


Executarem consultes amb la comanda nslookup:

000 > nslookup www.elsapunts.cat
001 Servidor:  google-public-dns-a.google.com
002 Address:  8.8.8.8
003 Respuesta no autoritativa:
004 Nombre:  www.elsapunts.cat
005 Address:  87.216.218.31
006  


Podem executar la comanda nslookup
 en la majoria de sistemes operatius (Linux, Windows ...) des de la línia d'ordres