El protocol HTTP
El protocol HTTP

 

HTTP (HyperText Transfer Protocol) o Protocol de Transferència d'Hipertext és un conjunt de regles que regeixen la transferència de dades en una comunicació Web. En la seva base la seva finalitat és la transferència d'Hipertext (text amb components i enllaços a altres textos) però en l'actualitat és utilitzat tant per a la transferència de hipertext com per transferència de fitxers (càrrega i descàrrega de fitxers), dades (XML), tràfic de xarxa (SSLVPN) ...

Taula de contingut

 

 

 

La comunicació HTTP

Les dades d'una transacció HTTP són enviats en una comunicació TCP al port 80 (per defecte) tipus client-servidor en la qual el client (navegador web) envia una petició al servidor HTTP i el servidor respon tancat o no la connexió. El format de la petició i la resposta HTTP és el següent:

000 Petició/Resposta
001 Encapçalament-1: Valor-1
002 Encapçalat-N: Valor-n  [Cos]
003  
004  


On la primera línia (Petició/Resposta) serà:

En una petició 
El mètode, el recurs sol·licitat i el protocol/versió separats per espais:

GET/index.htm HTTP/1.1


En una resposta 
El protocol/versió, el ​​codi d'estat i el detall d'estat separats per espais:

HTTP/1.0 404 Not Found

Podent tenir qualsevol dels següents estats:

100 Continua 
101 Canvi de protocol 
200 OK 
201 Creat 
202 Acceptat 
203 Informació no oficial 
204 Sense Contingut 
205 Contingut per reset 
206 Contingut parcial 
300 Múltiples possibilitats 
301 mudat permanentment 
302 Trobat 
303 Vegi altres 
304 No modificat 
305 Utilitzeu un proxy 
307 Redirecció temporal 
400 Sol·licitud incorrecta 
401 No autoritzat 
402 Pagament requerit 
403 Prohibit 
404 No trobat 
405 Mètode no permès 
406 No acceptable 
407 Proxy requerit 
408 Temps d'espera esgotat 
409 Conflicte 
410 Mapa no disponible 
411 Requereix longitud 
412 fallar condició prèvia 
413 Entitat de sol·licitud massa llarga 
414 URI de sol·licitud massa llarg 
415 Tipus de medi no suportat 
416 Rang sol·licitat no disponible 
417 fallar expectativa 
500 Error intern 
501 No implementat 
502 Passarel·la incorrecta 
503 Servei no disponible 
504 Temps d'espera de la passarel·la esgotat 
505 Versió de HTTP no suportada

Les capçaleres (Encabezado1-N) són una combinació directiva: valor que contenen, en la petició, informació del navegador i la petició, i en la resposta informació del servidor i el recurs. El cos conté les dades a enviar/rebre.

 

 

Exemple

Fem una petició:

000 GET
001 http://www.elsapunts.cat/ HTTP/1.0  
002 Des de: yo@miHost.example  
003 User-Agent: HTTPTool / 1.0
 


Rebem la resposta:

000 HTTP/1.0 200 OK
001 Content-Type: text/html
002 Servidor: Microsoft-IIS/6.0
003 Powered-X-By: PHP/4.4.1
004 Data: Mar 20 juny 2006 01:12:47 GMT
005 Connection:
006 close
007  < html > 
008 < cap > 
009 < títol >Títol de la pàgina < /títol >
010 < /HEAD >
011 < cos > 
012 ( Contingut )  .   .   .  
013 < /cos > 
014 < /html >
015  
016   
017
 

Podeu veure les capçaleres HTTP d'un servidor amb el nostre visor de capçaleres