El protocol DNS
El protocol DNS
 

El DNS (Domain Name System) o Sistema de Noms de Domini és una base de dades jeràrquica i distribuïda que emmagatzema informació sobre els noms de domini de de xarxes com Internet. 

També anomenem DNS al protocol de comunicació entre un client (resoldre ) i el servidor DNS. La funció més comuna de DNS és la traducció de noms per adreces IP, això ens facilita recordar la direcció d'una màquina fent una consulta DNS (millor recordar www.elsapunts.cat que 62149130140) i ens proporciona una manera d'accés més fiable ja que per múltiples motius la adreça IP pot variar mantenint el mateix nom de domini.

Taula de contingut

· L'estructura jeràrquica
· Tipus de consulta
· Tipus de registro

 

 

L'estructura jeràrquica

Un nom de domini consisteix en diferents parts anomenades etiquetes i separades per punts. 

La part situada més a la dreta és l'anomenat domini de primer nivell (Top Level Domain) i cadascuna de les parts és un subdomini de la part que té a la seva dreta.

D'aquesta manera, si tenim www.elsapunts.cat:
 

cat. És el domini de primer nivell 

elsapunts. És un subdomini de cat 

www. És un subdomini de elsapunts

Cada domini o subdomini té una o més zones d'autoritat que publiquen la informació sobre el domini i els noms de serveis de qualsevol domini inclòs.

Al inici d'aquesta jerarquia es troba els servidors arrel, que responen quan es busca resoldre un domini de primer nivell i deleguen l'autoritat als servidors DNS autoritzats per a dominis de segon nivell. 

 

 

Tipus de consulta

Una consultes d'un client (resoldre) a un servidor DNS pot ser recursiva si el servidor al qual consultem consulta al seu torn un altre servidor o iterativa si respon a partir de les dades que té emmagatzemades localment.


 

 

 

Tipus de registre

Hi ha diferents tipus de registre DNS que es poden consultar:

A (Direcció). Aquest registre s'usa per traduir noms de hosts a adreces IP. 

CNAME (Nom Canònic). S'usa per crear noms de hosts addicionals, o àlies, per als hosts d'un domini. 

NS (Servidor de Noms). Defineix l'associació que existeix entre un nom de domini i els servidors de noms que emmagatzemen la informació d'aquest domini. Cada domini es pot associar a una quantitat qualsevol de servidors de noms. 

MX (Intercanviador de Correu). Defineix el lloc on s'allotja el correu que rep el domini. 

PTR (Indicador). També conegut com 'registre invers', funciona a la inversa del registre A, traduint IP's en noms de domini.