La comunicació amb els servidors
La comunicació amb els servidors
 
 

Abans d'enviar una informació a través d'Internet, el sistema operatiu de l'ordinador, s'encarrega de tallar aquesta informació en petites porcions i afegir a cada porció algunes dades perquè pugui ser lliurada al seu destinatari, formant el que anomenem paquets.

Cada paquet, està destinat a un ordinador (adreça IP), prové d'un altre (adreça IP) i és enviat a un ordinador/router (direcció MAC), el paquet s'anirà enviant de MAC en MAC fins a trobar el seu destinatari, però només es pot enviar a adreces MAC que estan en la nostra mateixa xarxa. 

Per saber a quina IP de la nostra xarxa s'ha d'enviar el paquet, cada ordinador o router, té una taula de rutes, en aquesta taula se li indica la direcció final ja que direcció de la nostra xarxa tenim d'enviar la informació, si no es troba el destinatari en aquesta taula, s'enviarà la informació a la porta d'enllaç. 

Sabent que IP cal enviar el paquet, llavors l'ordinador o router ha de conèixer la MAC a la qual correspon aquesta IP per enviar-li el paquet, per això envia un paquet ARP (en vermell en l'esquema), rep una resposta ARP i el guarda en la memòria cau d'adreces ARP.Procés d'enviament d'un paquet


Com veiem, el paquet serà enviat sempre de router en router utilitzant les seves adreces MAC, enviant els paquets ARP que facin falta per anar coneixent les MAC de les IP que trobem a la taula de rutes fins que arribem a la xarxa de destinació i el paquet pugui ser lliurat a la MAC del servidor. 

Seguidament el servidor prepararà la informació de resposta i l'enviarà seguint el mateix procediment cap a la IP d'origen (que ara serà destí) exactament de la mateixa manera, però ara no faran falta els paquets ARP perquè les adreces MAC ja estan guardades a la memòria cau.