Servidores HTTP
Servidores HTTP

 

Anomenem servidor HTTP tant al programa com l'ordinador que rep peticions HTTP des d'un ordinador client amb un visor HTTP (navegador).
 

Taula de contingut

 

 

 

Que fa un servidor HTTP

El servidor HTTP, un cop ha rebut la petició prepara la pàgina HTML (també imatges, arxius ...) llegint d'un arxiu (*.html, *.htm, *.xml...), interpretant un codi (*.asp, *.php, *.pl...), connectant amb un servidor d'aplicacions (* .jar) ... depenent de com està configurat el programa servidor HTTP i envia aquest resultat al navegador del client.
 


 

 

 

Quins servidors HTTP hi ha?

Hi ha molts programes servidor HTTP sent els més comuns Apache (disponible per a tots els sistemes operatius) i IIS (només per a Windows), en la següent gràfica podem veure la seva quota de mercat:

 Dades de NetCraft