Curs de Xarxes
Curs de Xarxes

En aquest curs per a programadors de pàgines web aprendrem la base de funcionament d'Internet i les xarxes en general.
 

1.

Funcionament d'una web 
Quan una persona accedeix a una pàgina web, estableix una comunicació HTTP o HTTPS a través d'Internet amb un seguit d'ordinadors en el que anomenarem comunicació client-servidor. ... 
llegir més

 

2. L'ordinador client 
Qualsevol ordinador capaç de comunicar-se a través d'Internet i que complica un seguit de requisits molt senzills pot ser client en una comunicació client-servidor per descarregar un document ... 
llegir mes

 

3. La resolució del nom de domini 
Abans de començar la comunicació amb el servidor, és necessari conèixer l'adreça d'Internet (adreça IP) d'aquest servidor, per conèixer-la, haurem transformar la direcció de nom de ... 
llegir més

 

4. La comunicació amb els servidors 
Abans d'enviar una informació a través d'Internet, el sistema operatiu de l'ordinador, s'encarrega de tallar aquesta informació en petites porcions i afegir a cada porció algunes dades perquè ... 
llegir més

 

4.1. El protocol HTTP 
HTTP (HyperText Transfer Protocol) o Protocol de Transferència d'Hipertext és un conjunt de regles que regeixen la transferència de dades en una comunicació Web. A la seva base la seva finalitat ... 
llegir mes

 

4.2. El protocol HTTPS 
El protocol HTTPS és una versió segura del protocol HTTP que implementa un canal de comunicació segur i basat en SSL (Secure Socket Layers) entre el navegador del client i el servidor ... 
llegir mes

 

4.3. El protocol SMTP 
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) o Protocol Simple de Transferència de Correu Electrònic és un conjunt de regles que regeixen el format i la transferència de dades en un enviament de Correu ... 
llegir mes

 

4.4. El protocol DNS 
El DNS (Domain Name System) o Sistema de Noms de Domini és una base de dades jeràrquica i distribuïda que emmagatzema informació sobre els noms de domini de de xarxes com Internet .... 
llegir més

 

5. L'ordinador servidor 
Igual com vam dir amb els ordinadors clients, l'ordinador servidor pot ser qualsevol ordinador amb connexió a Internet o a la nostra xarxa privada i amb un determinat programari. El programari ... 
llegir mes

 

5.1. Servidors HTTP 
Anomenem servidor HTTP tant al programa com l'ordinador que rep peticions HTTP des d'un ordinador client amb un visor HTTP (navegador). El servidor HTTP, un cop ha rebut la ... 
llegir més

 

 
Eines xarxes

Visita la nostra secció d'eines xarxes per utilitzar les nostres útils eines